O nas

Razem przeżyć historię i przejąć odpowiedzialność za przyszłość. Poprzez dobrowolne zaangażowanie i współpracę międzynarodową ustanawiać konkretne znaki pamięci, solidarności i pokoju. W Europie, USA i Izraelu. To jest ASF.

O ASF

Akcja Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (ASF) od ponad 60 lat angażuje się na rzecz pamięci, pojednania i pokoju. Akcja została założona po II wojnie światowej jako znak nawrócenia i konkretnej solidarności z narodami i krajami, które ucierpiały w wyniku bezprecedensowych zbrodni nazistowskich. ASF upamiętnia prześladowanych i występuje przeciw aktualnym formom antysemityzmu, rasizmu oraz wykluczeniu mniejszości.

Każdego roku ASF wysyła około 160 wolontariuszy do różnych krajów Europy a także do Izraela i USA. Wolontariusze towarzyszą ocalałym z Holokaustu i nazistowskiej pracy przymusowej, wspierają osoby z niepełnosprawnością lub pracują w miejscach pamięci i archiwach. W dwutygodniowych obozach letnich biorą udział zainteresowane osoby, które w grupach międzynarodowych pracują nad konkretnymi projektami, takimi jak np. sprzątanie cmentarzy żydowskich, praca archiwalna w miejscach pamięci.

To zaangażowanie jest możliwe tylko dzięki wsparciu organizacji partnerskich w tych krajach: gmin żydowskich, Kościołów, muzeów i miejsc pamięci, jak również instytucji społeczno-edukacyjnych. W większości krajów partnerskich ASF reprezentuje koordynatorka krajowa.

ASF postrzega wolontariat jako służbę na rzecz pokoju. W ścisłej współpracy z organizacjami partnerskimi otwiera się droga do wzajemnego zrozumienia i dialogu. Wolontariusze wnoszą niewielki, ale konkretny wkład w przestrzeganie praw człowieka i solidarność międzyludzką.

 

Zaangażowanie wolontariuszy ASF z NRD, Polska, 1965r. -

ASF w Polsce

Stowarzyszenie ASF w Polsce jest organizacją koordynującą roczny pobyt grupy wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy w Polsce. Organizuje także roczne projekty wolontariatu dla Polaków w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W roku 2022-2023 gościmy w Polsce 14 wolontariuszy, w tym 9 z Niemiec i 5 z Ukrainy. W Wielkiej Brytanii projekty realizuje polskich wolontariuszy.

Stowarzyszenie ASF w Polsce posiada Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności i korzysta z tych środków.

W roku 2022-2023 w ramach EKS są finansowane następujące projekty wolontariatu:

 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w Warszawie
 • Ośrodek “Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Na przełomie czerwca i lipca br. odbył się w Polsce program dla praktykantów niemieckich z firmy Daimler.

W 2023r. odbyły się dwa obozy letnie, w Oświęcimiu i Wrocławiu.

Od lat sześćdziesiątych istnieją kontakty pomiędzy Akcją Znaku Pokuty i różnymi partnerami w Polsce. Za czasów PRL kontakty te były często utrzymywane nieoficjalnymi drogami przez osoby prywatne. W końcu lat dziewięćdziesiątych stała się możliwa regularna współpraca pomiędzy ASF a polskimi projektami.

Od 1998 r. młodzież polska może wyjeżdżać do Niemiec, a od 2001 roku do Wielkiej Brytanii.

W 2008 roku zostało założone Stowarzyszenie ASF w Polsce, które kontynuuje wcześniejszą współpracę strony polskiej z niemiecką organizacją Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Stowarzyszenie ASF w Polsce stawia sobie za cel działania służące:

 • edukacji historycznej, szczególnie związanej z okresem II wojny światowej i skutkami nazizmu,
 • skierowane przeciwko rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji,
 • na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia,
 • wspierające promocję i organizację wolontariatu,
 • ułatwiające kontakty pomiędzy wolontariuszami polskimi i zagranicznymi.
 • prowadzące do polepszenia sytuacji społeczno-prawnej wolontariatu.

W roku 2009 rozpoczął się również program wolontariatu ASF, w ramach którego w Polsce  realizują projekty wolontariusze z Ukrainy. Są to zwykle programy tandemowe, tzn. niemiecko-ukraińskie.

W okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r. wolontariat w Polsce realizuje grupa 14 wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy, którzy pracują w następujących projektach:

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie i Przychodnia “Pro Vita et Spe”

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w Warszawie

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie

Fundacja “Krzyżowa” na Rzecz Porozumienia Europejskiego

Ośrodek “Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie

Fundacja Synapsis w Warszawie

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum na Majdanku i Maximilian-Kolbe-Werk w Lublinie

Centrum Maltańskie w Krakowie

Większość projektów wolontariatu finansowana jest ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Obecnie w Wielkiej Brytanii projekty wolontariatu realizuje 4 wolontariuszy z Polski.

W 2023r. odbyły się w Polsce dwa obozy letnie:

-5.08-15.08.2023r. (Oświęcim)

-27.08-7.09.2023r. (Wrocław).

Na przełomie czerwca i lipca 2023r. odbył się w Polsce dwutygodniowy program dla praktykantów niemieckich z firmy Daimler.

 

 

 

Urszula Sieńczak

Koordynatorka ASF w Polsce

More infromation on this topic

Piekary 2
32-060 Liszki
Polska

Mail: polen[at]asf-ev.de

Nasze organizacje partnerskie

Zaangażowanie ASF jest możliwe tylko dzięki naszym organizacjom partnerskim. Z wieloma łączy nas wieloletnia, równoprawna współpraca. Utrzymujemy regularną wymianę i międzynarodową współpracę, które nas bardzo wzbogacają. Nasi wolontariusze mają stałe miejsca pracy w projektach i osoby do kontaktu w biurach krajowych.

Co roku przyjeżdża do Polski grupa około 15 wolontariuszy ASF z Niemiec i Ukrainy. Pracują oni w takich projektach jak:

 • pomoc w organizacji pobytu grup odwiedzających muzea i miejsca pamięci (Majdanek, Stutthof), a także w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
 • praca edukacyjno-historyczna w Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, Żydowskim Instytucie Historycznym i Teatrze NN w Lublinie, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie
 • pomoc w biurze i opieka nad starszymi ludźmi – dawnymi więźniami obozów koncentracyjnych w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie,
 • praca nad projektami polsko-niemieckimi i międzynarodowymi w Towarzystwie Edyty Stein we Wrocławiu i w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie
 • opieka nad osobami starszymi – dawnymi więźniami obozów koncentracyjnych we współpracy z Maximilian-Kolbe-Werk w Łodzi, Gdańsku i Lublinie, w Stowarzyszeniu „Pro Vita et Spe” w Krakowie, a także w Gminie Żydowskiej w Warszawie
 • praca z dziećmi i młodzieżą w Centrum Edukacyjnym Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach k. Krakowa
 • praca z osobami z niepełnosprawnością w Fundacji „Między Nami” w Krężnicy k. Lublina, Centrum Maltańskim w Krakowie, Fundacji Synapsis w Warszawie.

W Polsce odbywają się także obozy letnie, podczas których uczestnicy z różnych krajów przez dwa tygodnie wspólnie pracują i dyskutują nad kulturą pamięci, historią i tożsamością narodową/ europejską.

“Niemieccy i ukraińscy wolontariusze mają co roku podobne zadania: roznoszą koszerne jedzenie, pomagają w żydowskim przedszkolu oraz różnych projektach skierowanych do seniorów.

Dzięki codziennej obecności wolontariuszy nasi podopieczni czują się docenieni i mniej izolowani. Współpraca z wolontariuszami oznacza dla nas otwarcie na kulturową różnorodność i ciągłe uczenie się.

Każda wolontariuszka/każdy wolontariusz pozostawił po sobie indywidualny ślad.
Clara z Niemiec zbudowała wspaniałe i trwałe więzi z podopiecznymi, bardzo pięknie o nich mówiła. Bardzo dużo wiedziała na temat historii i pięknie malowała.
Dinah z Niemiec uczyła młodzież sztuk walki i prowadziła warsztaty o sprawiedliwym handlu.
Mariia z Ukrainy prowadziła warsztaty dla młodzieży.
Lena z Ukrainy była aktywna w przedszkolu żydowskim, uczyła seniorów obsługi komputera a także pomagała w organizacji szkoleń dla wolontariuszy z Centrum Wolontariatu.

Dziękujemy za to, że mogliśmy współpracować z każdą z tych osób”.

Katarzyna Żarnecka-Lasota, Gmina Żydowska w Warszawie

AFS-Blog

Szczególne doświadczenie, które będzie towarzyszyło mojemu życiu

zum Blogbeitrag

Grupa wolontariuszy 2022-2023 zakończyła pobyt w Polsce

zum Blogbeitrag

Seminarium przygotowawcze dla międzynarodowej grupy wolontariuszy w Krakowie

zum Blogbeitrag

Zapraszamy do udziału w rocznym projekcie wolontariatu z ASF w Niemczech.

zum Blogbeitrag

Roczny wolontariat ASF w Polsce dla osób z Ukrainy

zum Blogbeitrag

Wolontariat finansowany przez Europejski Korpus Solidarności

zum Blogbeitrag